ایمیل انبوه

آشنایی با ایمیل مارکتینگ

تب داغ بازاریابی اینترنتی باعث شده است تا هرکسی در این بازار شام مدعی تخصص شود. دراین‌بین آنچه بیشتر از همه سروصدا دارد و هرکسی که از مادرش قهر می‌کند به سراغ آن می‌رود، ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی و فروش از طریق ایمیل است… . در میان ابزارهای مختلفی که برای یک کمپین تبلیغاتی وجود […]