آموزش امکان برگزاری مسابقه و نظر سنجی در سامانه پیام کوتاه و نحوه ی استفاده از آن

روش تنظیم  دو امکان برگزاری مسابقه و نظرسنجی مشابه یکدیگر میباشد.

در این بخش می توانید از طریق سامانه پیامکی خود اقدام به ایجاد سیستم نظرسنجی نموده، و از نظر مخاطبان تان در خصوص موضوعی خاص آگاه گردید.

همچنین میتوانید مسابقه ای طراحی نمایید  و بین مخاطبان تان نسبت به برگزاری مسابقه اقدام نمایید.

طبق تصویر گیفت زیر در کادر جدید عنوان مسابقه یا نظر سنجی را قید می نمایید.

در بخش “دریافت از” شماره اختصاصی که مخاطب پیام خود را به آن ارسال خواهد کرد انتخاب نمایید.

در “ارسال از” شماره ای که میخواهید از آن پیامی در جواب مخاطب ارسال گردد، انتخاب نمایید.

در بخش کلمات کلیدی،گزینه های نظر سنجی یا مسابقه (عدد یا نوشته) را که مخاطب باید انتخاب و برای شما ارسال نماید قید می کنید.

در بخش عنوان پاسخ نیز، میتوانید متن مورد نظر خود را ثبت کنید.

در صورت نیاز به ایجاد کلمات کلیدی بیشتر بر روی + کلیک نمایید.

 

نکته: توجه داشته باشید که کلمات کلیدی نباید تکراری باشند.

در صورت تمایل می توانید در بخش “پیام نظر ثبت شده” متنی را که می خواهید در جواب مخاطب ارسال گردد را ثبت کنید.

با فعال کردن پاسخ های سیستمی، متن ثبت شده در “پیام نظر ثبت شده” با شماره بخش “ارسال از” در جواب پیام مخاطب ارسال می گردد.

در صورت غیرفعال کردن این بخش هیچ پیامکی در پاسخ به مخاطب ارسال نمی گردد.

در قسمت روز نیز می توانید زمان پایان نظرسنجی یا مسابقه را تعیین نمایید.

شما همچنین می توانید نظر سنجی یا مسابقه خود را فعال یا غیرفعال کرده.

در نهایت بر روی گزینه ثبت کلیک نمایید.