آموزش امکان منشی عضویت در سامانه پیام کوتاه

امکان منشی عضویت جزء امکانات پیشرفته در سامانه پیام کوتاه میباشد.

در این بخش مخاطب شما می تواند با ارسال کلید واژه ای خاص عضو یکی از دفترچه تلفن های شما شود.

مزیت این امکان این میباشد: شما می توانید به سهولت به شماره هایی دسترسی پیدا کنید که خود مخاطب مایل هست عضو مجموعه یا مشتری شما باشد.

در تصویر زیر نحوه ی تنظیم این امکان در سامانه توضیح داده شده است.