امکان اخطاریه و تبریکات در سامانه پیام کوتاه

در روزهایی که شما برای یادآوری بسیاری از وقایع نیاز به انواع واقسام یادآوری کننده ها، مثل هشدار دهنده های تلفن همراهتان دارید.

می توانید به راحتی این مسئولیت را به سامانه پیامکی خود واگذار کنید تا سالروز تولد، سالگرد ازدواج و یا موعد سررسید قسط، چک و تاریخ های مهم دیگر را  به دوستان، همکاران و یا مشتریان خود بطور خودکار ارسال نمایید.

نحوه ی تنظیم این دو امکان اخطاریه و تبریکات مانند یکدیگر هست که در تصویر زیر توضیح داده شده است:

 

با استفاده از امکان اخطاریه و تبریکات سامانه پیام کوتاه می توان به صورت خودکار رویدادهای ثبت شده با متن دلخواه توسط شما به مشتریان تان ارسال شود. پیامک ها را می توان برنامه ریزی کرد تا در یک تاریخ و زمان خاصی ارسال شوند. پیام ها را می توان به راحتی با استفاده از گزارش های تحویل در سامانه ارسال و دریافت پیامک ردیابی کرد. همچنین شما قادر به دیدن پیام ها به شماره تلفن همراه تحویل داده شده است هستید.

از مزایای این امکان میتوان برای کسب وکارهایی نام برد که نیاز دارند پیام یادآوری اقساط یا موعد سررسید چک ها و یا دیگر اطلاع رسانی ها را برای مخاطب خود بصورت خودکار و تعداد نامحدود ارسال نمایند. مانند: شرکت های بیمه

همچنین شما میتوانید تنظیمات را طوری درسامانه پیام کوتاه انجام دهید که؛ برای مناسبت های خاص برای مشتریان تان در هر زمانی ارسال پیام صورت پذیرد و تخفیف ویژه برای خرید آن ها در آن روز قائل شوید. همین امر سبب جذب و رضایت مشتری میشود؛ و باعث بازاریابی دهان به دهان میشود که موجب افزایش مشتریان و وفاداری میشود.