ارسال پیامک از بانک شماره مشاغل

همانطور که گفتیم، شماره های یک سامانه فقط بر اساس مکان طبقه بندی نشده‌اند. بخش جالب دیگری که برای هدفمند کردن ارسال در اختیار شماست، بخش ارسال مشاغل است.

به کمک این گزینه، شما نه تنها منطقه یا شهر مورد نظرتان را انتخاب می‌کنید، بلکه شغل و صنف افرادی که پیامک شما به دست آنها می‌رسد را هم مشخص می‌کنید. در این قسمت شما می‌توانید به صاحبان کسب و کارهای مختلف همچون پزشکان، مهندسین، وکلا و … پیامک ارسال نمایید.

برای استفاده از این روش باید در قسمت ارسال > ارسال پیامک> افزودن گیرنده>ارسال مشاغل به تفکیک استان را انتخاب و در صفحه باز شده بر اساس انتخاب گزینه ها بانک هدف خود را مشخص نمایید و ارسال را انجام دهید.

ارسال پیامک

 

آخرین روش ارسال پیامک انبوه با بانک شماره هم بخش سن و جنسیت است و شمامی‌توانید در این نوع ارسال محدوده سنی و جنسیت مخاطب خود را انتخاب و بر اساس آن ارسال را انجام دهید.

فقط دقت داشته باشید که در این بخش خبری از بازگشت هزینه و گزارش تفکیکی ارسال نیست.

ارسال پیامک از بانک سن و جنسیت

برای ارسال به این روش در قسمت ارسال> رده سنی و جنسیت را انتخاب نمایید و در صفحه باز شده بر اساس انتخاب گزینه ها بانک هدف خود را مشخص و ارسال را انجام دهید.

ارسال پیامک

ادامه دارد…