ارسال پیامک با کد پستی

برای ارسال پیامک با کد پستی می‌توانید وارد بخش ارسال > افزودن گیرنده > ارسال کد پستی شوید، و بر اساس  منطقه کد پستی، به  مخاطبان هدف ارسال پیام را انجام دهید. در این روش، هر چقدر شما ارقام ابتدایی بیشتری برای کد پستی خود وارد کنید، منطقه ارسال با کد پستی محدود تر و تعداد شماره ها  نیز محدودتر خواهند شد.

توجه داشته باشید که ارسال پیامک با کد پستی برای اپراتور های همراه اول و ایرانسل جدا می باشد.

البته در بخش ارسال > افزودن گیرنده > ارسال کد پستی جدید نیز وجود دارد که بانک اطلاعاتی جدید اپراتور همراه اول در آن قراردارد.

ارسال پیامک با کد پستی

ارسال پیامک از روی نقشه

برای ارسال پیامک ار روی نقشه می‌توانید وارد بخش ارسال > ارسال از روی نقشه شوید، و بر اساس منطقه مورد نظر پیامک تبلیغاتی و هدفمند خود را ارسال نمایید.

با استفاده از این امکان می توانید پس از انتخاب شهر به راحتی منطقه مورد نظرتان را از روی نقشه انتخاب کنید و به مشترکین همراه اول و ایرانسل آن منطقه به تعداد موردنظرتان پیامک ارسال نمایید.

ارسال پیامک با کد پستی

بیشتر بدانید:ارسال پیامک منطقه کشوری