ثبت درخواست خط خدماتی

شماره های خدماتی متعلق به شرکت ها، دفاتر و سازمان هایی است که پیامک هایی با محتوای کلی، مشخص و در محدوده کاری همان مجموعه برای مخاطبانی شناخته شده که خود درخواست دریافت این پیامک ها را داده اند، ارسال می کنند و محتوای آن اطلاع رسانی و ارائه خدمات به افراد داوطلب و شناخته شده است.

جهت ارسال درخواست ها تا پایان ساعت کاری روز ١٩ ام هر ماه اقدام نمایید. بدیهی است در صورت ارسال پس از روز  مذکور فرایند بررسی به ماه بعد موکول خواهد شد.

جهت بررسی درخواست های خدماتی اقدامات ذیل باید صورت پذیرد

١) تعهدنامه

تعهد نامه می بایست در تمامی قسمت ها و مطابق اطلاعات ثبتی خط، در سامانه تکمیل شده و توسط مدیرعامل مهرو امضا شود؛ سپس در سربرگ پرینت گرفته شده و با اسکن رنگی با کیفیت بالا در فرمت (jpg) ارسال گردد.

برای دریافت تعهدنامه اپراتور ها می توانید از طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی اقدام نمایید.
در خصوص شرکت هایی که نماینده رسمی سازمان دولتی باشند، معرفی نامه از سازمان مربوطه نیز مورد نیاز است.

٢) لیست شماره

لیست شماره مشترکینی که به آن ها پیامک خدماتی ارسال می شود، می بایست ضمیمه شود. (صرفا شماره مشترکین مدنظر است و درحال حاضر هیچگونه اطلاعات دیگری نیاز نیست.)

برای دریافت فایل نمونه لیست شماره می توانیداز طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی اقدام نمایید.

استثنا: شماره های تراکنش بانک و حکومتی.
علی رغم ارسال لیست مشترکین، در صورتی که مشترک از دریافت هرگونه پیام شکایت نماید و چنانچه تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشده باشد، شماره از لیست سفید خارج می شود و مسئولیت هرگونه عواقب بعدی اعم از جریمه نقدی و… بر عهده بهره بردار خواهد بود.
در صورتی که پیامکی مغایر با محتوای اعلام شده ارسال گردد، شماره از لیست سفید خارج خواهد شد.
در خصوص صندوق های قرض الحسنه ، شرکت های بورس و … ارائه مجوز از بانک مرکزی الزامی است.
استفاده از دیتابیس مشترک برای شرکت های هلدینگ (نمایندگی های متعدد) قابل قبول نمی باشد.
لازم به ذکر است درخواست هایی که موارد فوق در آنها رعایت نشده باشد مورد بررسی قرار نمی گیرد و وضعیت آن “رد شده” خواهد بود!

٣) ارسال سفته

ارسال سفته جهت خدماتی شدن خطوط الزامیست.

برای دریافت فایل نحوه تکمیل سفته می توانید از طریق سامانه پیامکی خود به آدرس sms.nimaad.com و از مسیر پشتیبانی > درخواست خط خدماتی اقدام نمایید.
با توجه به جرایم تخلف در نظر گرفته شده از سوی همراه اول، کاربر می بایست نسبت به تحویل سفته معتبر بابت تضمین به مبلغ ۵٠٠ میلیون ریال اقدام نماید…( طبق تصویر فقط قسمت های زرد رنگ مشخص شده در کادر پایین سفته پرگردد + مهرشرکت و امضا صاحبان امضا)

حجم فایل تعهدنامه کمتر از ۴٠٠ کیلو بایت باشد